Kartläggning

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok

Medveten matte
Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.
Målet i sikte - kartläggning i matematik

Målet i sikte är ett fristående Kopieringsmaterial för kartläggning och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.
Träna med målet i sikte

En serie träningshäften som riktar sig till elever i årskurs 2 och uppåt och som behöver träna mera inom vissa områden i matematiken, Åldersneutrala bilder, Ingenårskursbeteckning.