Lärarstöd / lärarlitteratur

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok

Appar lyfter det lustfyllda lärandet

Här får du tips på bra och pedagogiska appar med förslag på hur du kan kombinera dessa med traditionell verksamhet och undervisning.
Att vara olika är roligt

Fem delar med berättelser i olika teman. Dessa teman är Mångfald, Tillgänglighet, Delaktighet, Inflytande och Allas lika värde.
Digitalitet i förskolan

Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?
Dokumentera och skapa med lärplatta

Dokumentera och skapa med lärplatta är en bok som visar på möjligheterna med verktyget. Den är också fylld med inspiration och tips.
Lärplatta och matematik

I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt.
Mattestjärnor

Mattestjärnor är inspirerande böcker för dig som ska arbeta med matematik tillsammans med förskolebarn. Upptäck hur roligt, enkelt och fascinerande det kan vara att tillsammans med barnen uppleva matematiken i just din vardag.
Spela och lek med matematik

Spela och lek med matematik  är en handbok för pedagoger med idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. För grundskola F–3 och fritids.

Starta med programmering

Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar.