Problemlösning - Matematik

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

Framsteg i matematiken

I Framsteg i matematiken får eleverna mycket långsam progression, färdighetsträning – ett område i taget, Lärarhandledningar.
Lyckas med problemlösning

Lyckas med problemlösning Lärarstödet = kopieringsmaterial, Kurs i problemlösning.
Läs in räkna ut

Läs in räkna ut innehåller kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera
Lös ett problem i veckan

I Lös ett problem i veckan är det 32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial
Medveten matte
Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.
Singaporemetoden

Singaporemetoden kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.
Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns,
vad som saknas och vad som söks.
Åldersneutralt, Kopieringsmaterial