Åk 4-6 - Svenska

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BOX - Läsförsåelse

BOX – Läsförståelse är en serie häften på tre nivåer som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout.

BOX - Träna svenska

BOX – Träna svenska är en serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena har en tydlig och ren layout.
Blandade övningar i svenska

Blandade övningar i svenska, Basfärdigheter, Åldersneutralt
Mixat i matte och svenska

Mixat i matte och svenska är kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska
Ordboden

I Ordboden tränar eleverna ordförståelse och stavning, Alla uppslag har samma struktur, Årskurs 1 – framåt (ungefär åk 4-5)
Träna årets dagar, veckor och månader

I Träna årets dagar veckor och månader får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.

Åk 4-6 - Svenska

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BOX - Läsförsåelse

BOX – Läsförståelse är en serie häften på tre nivåer som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout.

BOX - Träna svenska

BOX – Träna svenska är en serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena har en tydlig och ren layout.
Blandade övningar i svenska

Blandade övningar i svenska, Basfärdigheter, Åldersneutralt
Mixat i matte och svenska

Mixat i matte och svenska är kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska
Ordboden

I Ordboden tränar eleverna ordförståelse och stavning, Alla uppslag har samma struktur, Årskurs 1 – framåt (ungefär åk 4-5)
Träna årets dagar, veckor och månader

I Träna årets dagar veckor och månader får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.

Åk 4-6 - Svenska

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BOX - Läsförsåelse

BOX – Läsförståelse är en serie häften på tre nivåer som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout.

BOX - Träna svenska

BOX – Träna svenska är en serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena har en tydlig och ren layout.
Blandade övningar i svenska

Blandade övningar i svenska, Basfärdigheter, Åldersneutralt
Mixat i matte och svenska

Mixat i matte och svenska är kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska
Ordboden

I Ordboden tränar eleverna ordförståelse och stavning, Alla uppslag har samma struktur, Årskurs 1 – framåt (ungefär åk 4-5)
Träna årets dagar, veckor och månader

I Träna årets dagar veckor och månader får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.