Fritids - Digitalt

Här hittar du information om våra digitala läromedel som du kan använda  i fritidsverksamheten.

Klicka på det läromedel du vill veta mer om.

Jakten på kottarna, addition och subtraktion (app)