Specialundervisning / Särskilt stöd - Svenska

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BAS

BAS är en serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
BOX - Träna svenska

BOX – Träna svenska är en serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena har en tydlig och ren layout.
BOX - Läsförståelse

BOX – Läsförståelse är en serie häften på tre nivåer som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout.
Blandade övningar i svenska

Blandade övningar i svenska, Basfärdigheter, Åldersneutralt
Framsteg i matematiken

I Framsteg i matematiken får eleverna mycket långsam progression, färdighetsträning – ett område i taget, Lärarhandledningar.
Kalender

Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.
]Lärplatta och språket

Den här är en bok som visar lärplattan som ett pedagogiskt verktyg
Månaderna

I Månaderna I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader.
Träna årets dagar, veckor och månader

I Träna årets dagar veckor och månader får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.
Vad är klockan?

I Vad är klockan? får eleverna färdighetsträning med åldersneutrala bilder samt ingen årskursbeteckning.