Nyckeln till matematiken

  • Grundläggande färdighetsträning
  • Svartvita böcker

Nyckeln till matematiken är en serie övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen LGR11. Häftena riktar sig i första hand till elever i årskurs F-2.

Klicka på den bok du vill ha mer information om.

Nyckeln till matematiken

  • Grundläggande färdighetsträning
  • Svartvita böcker

Nyckeln till matematiken är en serie övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen LGR11. Häftena riktar sig i första hand till elever i årskurs F-2.

Klicka på den bok du vill ha mer information om.