Handling och tanke med matematik

Boken Handling och tanke är slutsåld. Vi kan istället erbjuda en digital version i form av en pdf.

Beställning görs direkt till Askunge förlag. Filen är lösenordsskyddad och endast avsedd för beställaren. 

Pris är 150 kr + moms (6%).

En handbok för lärare. Idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.

Handboken ger dig som lärare och speciallärare idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik.

Nyfikenhet, undran och att reda ut är grunden för lärande. Här uppmuntras du och dina elever att arbeta med situationer där problemet eller spelet ger eleverna tid och tillfälle att uppskatta, undersöka och uppleva begrepp som blir till verktyg i matematik.

Varje sida i materialet innehåller välbekanta situationer för eleverna där syfte och centralt innehåll är kopplade till kursplanen i matematik för grundskolan.

Handboken Handling och tanke med matematik bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund inom lärande i matematik.

Med utforskande samtal i klassrummet ger boken användbara idéer till handlingar som skapar intresse och nyfikenhet och engagerar eleverna i gemensamma matematiska resonemang. Många möjligheter finns med i boken för att ta tillvara elevers olikheter i undervisningen. Det gäller att stödja de elever som känner motstånd samtidigt som det gäller att uppmuntra andra elever som behöver mer utmaningar. Ett mål i undervisningen är att ta tillvara elevernas egna matematiska tankar och uttryck och använda dem som en resurs.

Till vänster finns en film som förklarar hur du tränar multiplikation med hjälp av fingrarna. Se sidan 38 i boken.  Länkarna till vänster hjälper dig att hämta geobräden och bilder till din undervisning, se hänvisningar i boken.

Författare: Eva-Stina Källgården

Eva-Stina Källgården är lärarutbildare i matematik och matematikdidaktik inom alla stadier i skolan.

Eva-Stina erbjuder föreläsningar, seminarier och kurser i matematik. Om du är intresserad av att anlita henne, så hittar du hennes kontaktuppgifter här.

Miljömärkt handbok för lärare
Författare: Eva-Stina Källgården
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 80
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad
Isbn: 978-91-7767-022-3
F-pris: Slutsåld