Kul med stavelser

Kul med stavelser är ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur.
Syftet är att barnen ska få en förståelse för hur ord i det svenska språket byggs upp med hjälp av stavelser som språkliga byggstenar och att de ska automatisera stavelserna i spelet för att senare använda kunskapen i sin läsning och skrivning. 

Spelet består av tre nivåer som går från ljudenliga ord vilka är uppbyggda konsonant–vokal–konsonant–vokal, konsonantmöten, dubbelteckning, konsonantkluster och ljudstridiga ord. Dessa nivåer kan blandas för att barn som har kommit olika långt i sin läs- och skrivinlärning ska kunna spela spelet tillsammans. Du som pedagog kan enkelt kan individanpassa materialet utifrån vad varje enskild elev behöver träna på. 

I boken finns det, förutom spelet, olika tips på hur du kan arbeta med stavelser i din undervisning. 

Barnen behöver variation i sin läsinlärning och Kul med stavelser är ett roligt alternativ där de genom lek bekantar sig med stavelsen som en språklig byggsten. 

Läsinlärning ska vara lustfylld!

Författare till Kul med stavelser är Emma Kjellin. 
Hon är verksam i Östersund och arbetar som grundskollärare från förskoleklass till och med årskurs 3. När Emma tog emot sin första årskurs 1 tillverkade hon detta läsinlärningsspel byggt på stavelser.

Miljömärkt Lärarmaterial
Författare: Emma Kjellin
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 64
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad
Isbn: 978-91-7767-042-1
F-pris: 240,00 kr