Mattestjärnor året runt

Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring, Josephine Pålsson

Mattestjärnor året runt är en fristående fortsättning på boken Mattestjärnor i förskolan.

I denna bok ger författarna ännu fler enkla, praktiska och roliga tips på hur man kan synliggöra och arbeta med matematik i förskolan.

Boken är indelad i tolv delar som följer året. Varje del har ett eget tema med inspirerande tips och idéer.

Här finns också förslag på hur man kan använda surfplattan i olika aktiviteter tillsammans med barnen.

Utgångspunkten är den reviderade läroplanen för förskolan. Alla aktiviteter knyts ihop med citat från läroplanen för att få en röd tråd i verksamheten.

För att göra det ännu tydligare är även denna gång mattestjärnorna med för att på ett enkelt sätt synliggöra matematiken. Sedan är det bara att följa barnens tankar och idéer genom lek, skapande och samtal på ett lustfyllt sätt.

Mattestjärnor året runt

Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring, Josephine Pålsson

Mattestjärnor året runt är en fristående fortsättning på boken Mattestjärnor i förskolan.

I denna bok ger författarna ännu fler enkla, praktiska och roliga tips på hur man kan synliggöra och arbeta med matematik i förskolan.

Boken är indelad i tolv delar som följer året. Varje del har ett eget tema med inspirerande tips och idéer.

Här finns också förslag på hur man kan använda surfplattan i olika aktiviteter tillsammans med barnen.

Utgångspunkten är den reviderade läroplanen för förskolan. Alla aktiviteter knyts ihop med citat från läroplanen för att få en röd tråd i verksamheten.

För att göra det ännu tydligare är även denna gång mattestjärnorna med för att på ett enkelt sätt synliggöra matematiken. Sedan är det bara att följa barnens tankar och idéer genom lek, skapande och samtal på ett lustfyllt sätt.

Mattestjärnor året runt

Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring, Josephine Pålsson

Mattestjärnor året runt är en fristående fortsättning på boken Mattestjärnor i förskolan.

I denna bok ger författarna ännu fler enkla, praktiska och roliga tips på hur man kan synliggöra och arbeta med matematik i förskolan.

Boken är indelad i tolv delar som följer året. Varje del har ett eget tema med inspirerande tips och idéer.

Här finns också förslag på hur man kan använda surfplattan i olika aktiviteter tillsammans med barnen.

Utgångspunkten är den reviderade läroplanen för förskolan. Alla aktiviteter knyts ihop med citat från läroplanen för att få en röd tråd i verksamheten.

För att göra det ännu tydligare är även denna gång mattestjärnorna med för att på ett enkelt sätt synliggöra matematiken. Sedan är det bara att följa barnens tankar och idéer genom lek, skapande och samtal på ett lustfyllt sätt.

Mattestjärnor året runt

Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring, Josephine Pålsson

Mattestjärnor året runt är en fristående fortsättning på boken Mattestjärnor i förskolan.

I denna bok ger författarna ännu fler enkla, praktiska och roliga tips på hur man kan synliggöra och arbeta med matematik i förskolan.

Boken är indelad i tolv delar som följer året. Varje del har ett eget tema med inspirerande tips och idéer.

Här finns också förslag på hur man kan använda surfplattan i olika aktiviteter tillsammans med barnen.

Utgångspunkten är den reviderade läroplanen för förskolan. Alla aktiviteter knyts ihop med citat från läroplanen för att få en röd tråd i verksamheten.

För att göra det ännu tydligare är även denna gång mattestjärnorna med för att på ett enkelt sätt synliggöra matematiken. Sedan är det bara att följa barnens tankar och idéer genom lek, skapande och samtal på ett lustfyllt sätt.

Miljömärkt bok
Författare: Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring, Josephine Pålsson
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 80
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Trådbunden
Isbn: 978-91-86611-43-9
REA-pris: 105,00 kr
Ord. pris: 210,00 kr