Tema Närmiljö

Tema Närmiljö är ett kopieringsmaterial och syftet med materialet är att underlätta ett ämnesövergripande arbetssätt - att arbeta i tema. Målet är att få eleverna intresserade av sin närmiljö, sin kommun och sitt landskap. Materialet riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 3.

Författare till Tema Närmiljö är Kerstin Frithiofson och Anne-Christine  Remnevik-Hedenberg. Båda arbetar som lärare i Arvika.

Miljömärkt bok
Författare:  Kerstin Frithiofson och
Anne-Christine Remnevik-Hedenberg
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 48
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad
Isbn: 978-91-86611-81-1
F-pris: 230,00 kr