Starta med programmering

Erika Olsson

Matematiken är grunden för den digitala världen. Ordet ”digital” kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Vi måste hjälpa våra elever att utveckla sin problemlösningsförmåga med matematikens hjälp. Vi pratar om att eleverna måste få digital kompetens. Det handlar om att kunna använda digitala verktyg för att lösa problem, ibland tillsammans med andra, och att reflektera kring sina lärprocesser och sin kunskapsutveckling.

Hur kan vi då integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna ska inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar.

Det som är bra med programmering är att barnen får vara kreativa, att de styr över skeendet och att de själva får tänka efter. Det handlar inte om att eleverna ska bli programmerare, utan om att ge dem en förståelse för tänket, hur man kreativt kan gå tillväga för att lösa problem.

Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

Boken Starta med programmering är en uppdaterad version och tar bland annat upp följande:

 • Programmering redan i förskolan
 • Digital kompetens
 • Vad säger läroplanen?
 • Digitalsmart tänk
 • Kvalitet i det digitala arbetet
 • QR-koder
 • Olika appar att börja med
 • BeeBot
 • Augmented Reality
 • Att skriva ut i 3D

Författare till Starta med programmering är Erika Olsson, som arbetar som IT-pedagog och lärare i Mora kommun. Erika föreläser även om sitt användande av lärplatta i förskola.

Läs mer om Erikas andra böcker Lärplatta och matematik , Lärplatta och språket respektive Appar lyfter det lustfyllda lärandet.

Starta med programmering

Erika Olsson

Matematiken är grunden för den digitala världen. Ordet ”digital” kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Vi måste hjälpa våra elever att utveckla sin problemlösningsförmåga med matematikens hjälp. Vi pratar om att eleverna måste få digital kompetens. Det handlar om att kunna använda digitala verktyg för att lösa problem, ibland tillsammans med andra, och att reflektera kring sina lärprocesser och sin kunskapsutveckling.

Hur kan vi då integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna ska inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar.

Det som är bra med programmering är att barnen får vara kreativa, att de styr över skeendet och att de själva får tänka efter. Det handlar inte om att eleverna ska bli programmerare, utan om att ge dem en förståelse för tänket, hur man kreativt kan gå tillväga för att lösa problem.

Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

Boken Starta med programmering är en uppdaterad version och tar bland annat upp följande:

 • Programmering redan i förskolan
 • Digital kompetens
 • Vad säger läroplanen?
 • Digitalsmart tänk
 • Kvalitet i det digitala arbetet
 • QR-koder
 • Olika appar att börja med
 • BeeBot
 • Augmented Reality
 • Att skriva ut i 3D

Författare till Starta med programmering är Erika Olsson, som arbetar som IT-pedagog och lärare i Mora kommun. Erika föreläser även om sitt användande av lärplatta i förskola.

Läs mer om Erikas andra böcker Lärplatta och matematik , Lärplatta och språket respektive Appar lyfter det lustfyllda lärandet.

Starta med programmering

Erika Olsson

Matematiken är grunden för den digitala världen. Ordet ”digital” kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Vi måste hjälpa våra elever att utveckla sin problemlösningsförmåga med matematikens hjälp. Vi pratar om att eleverna måste få digital kompetens. Det handlar om att kunna använda digitala verktyg för att lösa problem, ibland tillsammans med andra, och att reflektera kring sina lärprocesser och sin kunskapsutveckling.

Hur kan vi då integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna ska inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar.

Det som är bra med programmering är att barnen får vara kreativa, att de styr över skeendet och att de själva får tänka efter. Det handlar inte om att eleverna ska bli programmerare, utan om att ge dem en förståelse för tänket, hur man kreativt kan gå tillväga för att lösa problem.

Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

Boken Starta med programmering är en uppdaterad version och tar bland annat upp följande:

 • Programmering redan i förskolan
 • Digital kompetens
 • Vad säger läroplanen?
 • Digitalsmart tänk
 • Kvalitet i det digitala arbetet
 • QR-koder
 • Olika appar att börja med
 • BeeBot
 • Augmented Reality
 • Att skriva ut i 3D

Författare till Starta med programmering är Erika Olsson, som arbetar som IT-pedagog och lärare i Mora kommun. Erika föreläser även om sitt användande av lärplatta i förskola.

Läs mer om Erikas andra böcker Lärplatta och matematik , Lärplatta och språket respektive Appar lyfter det lustfyllda lärandet.

Starta med programmering

Erika Olsson

Matematiken är grunden för den digitala världen. Ordet ”digital” kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Vi måste hjälpa våra elever att utveckla sin problemlösningsförmåga med matematikens hjälp. Vi pratar om att eleverna måste få digital kompetens. Det handlar om att kunna använda digitala verktyg för att lösa problem, ibland tillsammans med andra, och att reflektera kring sina lärprocesser och sin kunskapsutveckling.

Hur kan vi då integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna ska inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar.

Det som är bra med programmering är att barnen får vara kreativa, att de styr över skeendet och att de själva får tänka efter. Det handlar inte om att eleverna ska bli programmerare, utan om att ge dem en förståelse för tänket, hur man kreativt kan gå tillväga för att lösa problem.

Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

Boken Starta med programmering är en uppdaterad version och tar bland annat upp följande:

 • Programmering redan i förskolan
 • Digital kompetens
 • Vad säger läroplanen?
 • Digitalsmart tänk
 • Kvalitet i det digitala arbetet
 • QR-koder
 • Olika appar att börja med
 • BeeBot
 • Augmented Reality
 • Att skriva ut i 3D

Författare till Starta med programmering är Erika Olsson, som arbetar som IT-pedagog och lärare i Mora kommun. Erika föreläser även om sitt användande av lärplatta i förskola.

Läs mer om Erikas andra böcker Lärplatta och matematik , Lärplatta och språket respektive Appar lyfter det lustfyllda lärandet.

Miljömärkt bok
Författare: Erika Olsson
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 48
Format: 210 x 210 mm

Bindning: Häftad
Isbn: 978-91-87701-44-3
REA-pris: 95,00 kr
Ord. pris: 190,00 kr