Matematikens grunder – kvalitativ kartläggning

Ann-Louise Ljungblad

Matematikens grunder är ett kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Forskning visar att det är komplicerat för läraren att fånga hur elever i matematiksvårigheter utvecklar sina förmågor och färdigheter. Matematikens grunder är framtaget för att hantera problematiken kring hur lärare kan dokumentera elevernas utveckling. Det kvalitativa kartläggningsmaterialet är tänkt att följa elever på såväl grundskolan som särskolan och vidare till gymnasieskolan. Matematikens grunder ger således en möjlighet för lärare att samverka och gemensamt dokumentera elevernas matematiska bildningsresa.

Boken vänder sig till såväl lärarstudenter på grundnivå,
speciallärare och specialpedagoger på avancerad nivå som till yrkesverksamma lärare.

Ann-Louise Ljungblad har mångårig lärarerfarenhet av att arbeta med elever i matematiksvårigheter. Hon är författare och har skrivit flera böcker inom fältet. I sin avhandling Takt och hållning – en

relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen utforskar hon komplexiteten i mötet med unika barn.

Idag arbetar Ann-Louise Ljungblad inom speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet vid Göteborgs universitet.

Miljömärkt bok
Författare: Ann-Louise Ljungblad
Illustratör:

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 84
Format: 210 x 260 mm

Bindning: Limbunden
Isbn: 978-91-87701-66-5
F-pris:  310,00 kr