Digitalitet i förskolan

Nea Elyoussoufi

Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?

I dag föds barn in i en digital värld som är präglad av olika sorters digital teknik och ett ständigt informationsflöde. Det ställer nya krav på dig som arbetar som pedagog i förskolan. Förhoppningen med boken är att jämna ut de kompetensklyftor som finns gällande pedagogers digitala färdigheter och ge stöd i digitaliseringsarbetet.

Första delen av boken inleds med ett resonemang kring digitalitet, adekvat digital kompetens och barns integritet samt pedagogernas roll, det kollegiala lärandet och pedagogisk dokumentation.
I bokens andra del får du ta del av konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt som skapar förutsättningar för att främja barns lärande med stöd av digitala verktyg.
Bokens tredje och avslutande del innehåller steg-för-steg-anvisningar till hur du använder de olika apparna.

Boken Digitalitet i förskolan är en bok som bland annat tar upp följande:

 • Adekvat digital kompetens
 • Barns integritet
 • Pedogens roll och förhållningssätt
 • Pedagogisk dokumentation
 • Digitala verktyg
 • TAKK och digitalitet
 • Digitalt skapande och berättande
 • Modersmål
 • Ett källkritiskt tänkande
 • Programmering
 • Digitala lärmiljöer
 • Vårdnadshavare – inflytande och kommunikation
 • Steg-för-steganvisningar
 • Exit Ticket

Författare är Nea Elyoussoufi.
Nea arbetar som IKT-utvecklare på förskolor i Stockholmsområdet och håller workshops för pedagoger. Hon driver även Instagramkontot pedagog.inspiration där hon delar med sig av sitt pedagogiska arbete för att inspirera pedagoger runt om i Sverige.

Miljömärkt bok
Författare: Nea Elyoussoufi
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 112
Format: 210 x 210 mm

Bindning: Limbunden
Isbn: 978-91-7767-048-3
F-pris: 290,00 kr