Välkommen till Jakten på kottarna!

Jakten på kottarna är ett läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller i årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.

Berättelsen om Kicki Ekorre grundlägger en god matematisk förståelse. Eleverna får med hjälp av sagan uppleva matematiken i en undervisning som visar på strukturer och samband – detta på ett både spännande och roligt sätt. Fokus ligger på grundläggande begrepp och talen 1–10.

Så följ Kicki Ekorres äventyr i Jakten på kottarna!

Författare: Birgitta Kuijl och Doris Lindberg

Följande material finns:

  • Jakten på kottarna - en räknesaga
  • Jakten på kottarna - tallinje
  • Jakten på kottarna - specialpaket
  • Jakten på kottarna - Kicki ekorre handdocka

Klicka på det material du vill veta mer om.