Logiskt och kreativt tänkande!

Läs in – Räkna ut A och B är de första delarna i en serie arbetsböcker med kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera! Häftet innehåller enkla texter och många olika typer av uppgifter.

Läs in - Räkna ut Extra är ett kopieringsmaterial på 48 sidor.

Klicka på den bok / det material du vill ha mer information om.