Mixat i matte och svenska!

  • Blandade övningar
  • Kopieringsmaterial

Mixat i matte och svenska är ett kopieringsmaterial som innehåller

29 arbetsblad med uppgifter och övningar i matematik och svenska. Arbetsbladen kan användas som extra träning, hemuppgift eller för att utmana snabba elever. Mixat i matte och svenska A riktar sig till elever i åk 1-3. Mixat i matte och svenska B riktar sig till elever i åk 2-5.

Klicka på den bok du vill ha mer information om.