Siffror och tal

I de här häftena arbetar barnen med siffror, tal och antal inom talområdet 0–5 respektive 0-10. Här finns övningar som tränar både antalsuppfattning och talbegrepp.

Varje tal presenteras på samma sätt för att barnen ska känna igen övningen.

Barnen får spåra, rita och skriva siffror. De får också bekanta sig med tallinjen. Layouten är ren och tydlig. Boken är i A4-format och fyrfärg.

Klicka på den bok du vill veta mer om.