Lär dig om året

Träna årets dagar, veckor och månader

Häftet finns i två varianter. Dels i ett lite mindre format, men nu också i A4-format. I det större formatet är layouten luftigare, texten något större och det finns mer plats att skriva svar på.

Månaderna

I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden. I bilden finns också en analog klocka som visar hel timme.

Månaden presenteras på ett uppslag där layout och vissa uppgifter är återkommande. Det finns en eller flera matematiska vardagsproblem som passar till månaden.

Häftet tar också upp årstiderna.

Kalender

Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året. Kalendern är odaterad och det finns plats att skriva in exempelvis dagens datum. Den passar därför till vilket år som helst.

Klicka på den bok du vill ha mer information om.