BAS

  • Grundläggande färdighetsträning
  • Basfärdigheter
  • 32 sidor

BAS är en serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter.
Allt är i fyrfärg och formatet är A4.

  • Ser du? A och B, är två böcker som testar den visuella perceptionen och tränar finmotoriken.

  • Skriv siffror, lära sig känna igen, spåra och skriva våra tio olika siffror. I boken finns också andra typer av finmotoriska övningar.

  • Skriv bokstäver, lära sig känna igen och skriva våra 29 bokstäver. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning.

Klicka på den bok du vill ha mer information om.