BOX

  • Tunna häften
  • Passar även äldre elever
  • Åldersneutrala bilder
  • Ren layout
  • Ett område i taget i varje häfte
  • Ingen årskursbeteckning

BOX – Träna svenska är en ny serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena har en tydlig och ren layout.

BOX – Läsförståelse är en ny serie häften på tre nivåer som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout.

BOX - Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå. Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig till lägre årskurser.

BOX - Träna matematik - Enheter är en kompletterande serie lika övriga Träna matematik. Träningshäften med längd, vikt, volym, area och tid.

BOX - Läs, tänk och lös är en ny serie i problemlösning och riktar sig till elever som har svårt att arbeta med matematiska uppgifter i traditionella matematikböcker. Det kan vara elever med lindrig utvecklingsstörning, SVA-elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra elever som har särskilda behov.

Klicka på den serie du vill ha mer information om.

Träna svenska

Läsförståelse

Träna matematik

Träna  enheter

Läs, tänk och lös