Lyckas med läsförståelse

 • Läsförståelseträning för FK – årskurs 3
 • Enskilt arbete
 • Ingen årskursbeteckning

Lyckas med läsförståelse är en ny serie häften bestående av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse.
Vi kallar dem också MONSTER-böckerna eftersom initialen i varje namn talar om ordningen på böckerna (förutom Krax som kommer först). Ett rikt ordförråd är grunden för en god läsförståelse. I Lyckas med läsförståelse får eleverna träna på nya ord och begrepp i olika sammanhang. I de första böckerna läser eleverna ord och enkla meningar, för att i de senare böckerna arbeta med längre texter och fler texttyper. Progressionen stegras även genom att eleverna möter olika typer av frågor där svaret finns på, mellan och bortom raderna. Även nybörjarläsarna får arbeta med uppgifter som utmanar deras tänkande. De får också träna sig i att ta ställning och berätta vad de tycker. Eleverna får arbeta självständigt, i sin egen takt och på sin egen nivå.

 • I Krax arbetar eleverna bland annat med läsriktning, att se likheter, känna igen bokstäver, lyssna efter ljud, rimma och att kategorisera.
 • I Minto arbetar eleverna bland annat med ljudanalys,
  ordbilder, att skriva enkla ord, rimma och att kategorisera.
 • I Omila arbetar eleverna bland annat med uttryck, att skriva enkla meningar, ta ställning, rimma, kategorisera och följa instruktioner.
 • I Nedor arbetar eleverna bland annat med uttryck, meningsbyggnad, synonymer, motsatsord, att rimma, ta ställning, avläsa tabeller och att kategorisera.
 • I Simre arbetar eleverna bland annat med uttryck, synonymer, motsatsord, meningsbyggnad, tabeller, enkla faktatexter, instruktioner, att läsa mellan raderna och dra slutsatser.
 • I Tibor arbetar eleverna bland annat med meningsbyggnad, att läsa mellan raderna och dra slutsatser.
 • I Eldin möter eleverna olika texttyper. De arbetar bland annat med personbeskrivningar, fakta/åsikt, uttryck, att kategorisera, läsa mellan raderna och ta ställning.
 • I Risma möter eleverna olika texttyper och får öva att läsa på, mellan och bortom raderna. De arbetar bland annat med uttryck, fakta/åsikt och att ta ställning.

Alla häften är i fyrfärg och formatet är 170x240 mm.

Nedan är tre filmer som visar hur man kan jobba med häftena.

Klicka på en bok om du vill veta mer om boken, bläddra i den eller se facit (hela boken visas).