Målet i sikte

  • Kartläggning i matematik
  • Kopieringsmaterial och elevböcker

Målet i sikte är ett fristående material för kartläggning och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.

I och med läroplanen för grundskolan finns ett centralt innehåll och kunskapskrav. Dessa kunskapskrav och de nationella proven är utgångspunkten för innehållet i arbetsböckerna
Målet i sikte årskurs 3, bok 1 och 2 och
Målet i sikte årskurs 6
Böckerna är indelade efter kursplanens olika mål.

De större kopieringsmaterialen
Målet i sikte åk 1–3 och
Målet i sikte åk 4–6
ger en möjlighet där du enkelt kan se var eleverna befinner sig inom olika områden. Det är kunskapskraven och de nationella proven i årskurs 3 och 6 som är utgångspunkt.
Det finns olika sätt att använda materialet. Om du får nya elever går det att exempelvis kopiera upp ett område i taget, från åk 1 till åk 6, och sätta ihop det som ett häfte. Du ser snabbt vilka uppgifter eleven klarar eller inte klarar.

Målet i sikte Förskoleklassen.
Med hjälp av arbetsboken kan du kartlägga dina elevers kunskapsutveckling. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver träna mer på. Eleven får också reflektera över sina egna matematiska förmågor.

Behöver du extra träningsmaterial?
Det finns en serie träningshäften som riktar sig till elever som behöver träna mera inom vissa områden i matematiken och redan har gått igenom liknande övningar i sitt grundmaterial.
Häftena är tunna (16 sidor + omslag), i A5-format. Häftena säljs i 5-pack. Allt är i fyrfärg.

Läs mer här

Klicka på den bok / det material du vill ha mer information om.