Mattehoppet

  • Mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion
  • Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll
  • Lämplig som läxa då familjen enkelt kan träna med eleven
  • Arbetsbok för eleven som behöver egen bok/portfolio
  • Ingen årskursbeteckning
  • Finns även digitalt
  • Kopieringsmaterial

Mattehoppet består av fem lärarstöd med kopieringsmaterial och fem separata elevböcker.

Varje lärarbok/lärarstöd innehåller spel, arbetsblad och konkretionsmaterial till respektive område.
Sammanlagt finns det ca 135 spel i de fem lärarböckerna, men det finns också tomma spelplaner i ett par av böckerna där du själv har möjlighet att fylla i det som eleverna bör träna på.

Det är viktigt att eleverna får arbeta med talanalys, det vill säga att de vet hur ett antal kan delas upp på olika sätt. De måste få en insikt om talens inbördes relationer.
Genom att låta eleverna strukturerat träna tabeller och öva de olika talkombinationerna med hjälp av spel, får de en möjlighet att överinlära aktuellt område. Detta är en stor fördel för elever som behöver arbeta med samma uppgifter om och om igen för att få en förståelse för innehållet.
Därefter arbetar eleverna med de arbetsblad som finns med som kopieringsmaterial. Dessa arbetsblad har en långsam progression och du ser snabbt om eleven har förstått. Arbetsbladen har också öppna uppgifter för att förstärka arbetet med taluppdelningar.

Mattehoppet innehåller fem elevböcker där eleverna får ytterligare träning. Böckerna kan användas som läxböcker, men också som en uppföljning eller portfolio kring varje moment.

Enkel struktur att följa
Materialet är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Detta med hjälp av spel, arbetsblad och kort. Materialet kan användas i klassundervisning och specialundervisning, för ominlärning och intensivundervisning.

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Här berättar Mirvi om serien Mattehoppet

Här laddar du ner en provlektion om Dubblor ur lärarstödet Strategier:
Dubblor provlektion.pdf

Här finns en elevblankett:
Elevblankett Mattehoppet Strategier.pdf


Författare till Mattehoppet är Susanne Lantz. Hon är speciallärare i matematik och verksam i Tranås kommun.

Nu finns filmer där Susanne Lantz visar exempel ur respektive lärarhandlendning.

Klicka på den bok / det material du vill ha mer information om.