Ordboden 

  • Träna ordförståelse
  • Träna stavning
  • Alla uppslag har samma struktur
  • Årskurs 1 – framåt (ungefär åk 4-5)

Träna ordkunskap och stavning varje vecka!

Ordboden är en ny serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd. På varje uppslag presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. 

Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de
vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men
övningarna är ändå varierande.

Häftena är i fyrfärg och formatet är 210x270 mm.
Ordboden passar elever från vårteminen åk 1 och framåt.

Här berättar Mirvi om serien Ordboden