Singaporemetoden 

  • Problemlösning inom olika områden
  • Visuellt stöd med blockmodellen förenklar inlärningen
  • Den gula boken är lämplig för årskurs 1-5
  •  Den röda boken är lämplig för årskurs 6-9, men även gymnasiet
  • Kopieringsmaterial 

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden –
Blockmodellen

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden, kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen.

Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.
Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns,
vad som saknas och vad som söks.

Singaporemetoden, byggd på många års forskning för att förbättra matematikundervisningen, är så mycket mer än blockmodellen. Det är huvudräkning, taluppfattning och läsförståelse.

I En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul presenterar vi blockmodellen och hur den kan användas. Boken, som i första hand riktar sig till årskurs 1–5, är indelad i fem olika områden; naturliga tal, bråk, förhållande, procent och ekvationslösning.

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Röd riktar sig till elever i åk 6–9, men även till gymnasiet. Boken är indelad i fem olika områden; tal, bråk, förhållande, procent och algebra.

Varje område börjar med en introduktion och några exempel på uppgifter och deras lösningar. Därefter kommer fler uppgifter i form av kopieringsunderlag, som du kan använda dig av för att arbeta i helklass, i mindre grupper eller individanpassat.

Båda böckerna innehåller många kopieringsunderlag och tydliga lärarinstruktioner. Den röda boken innehåller nära 400 textuppgifter!

Författare är Cecilia Christiansen och
Doris Lindberg, som båda har lång erfarenhet av att undervisa i matematik.

Klicka på det material du vill ha mer information om.