Spindelmatte

  • Taluppfattning
  • De fyra räknesätten
  • Klockan
  • Bråk, procent och decimaltal
  • Längd, omkrets, area och geometriska objekt
  • Algebra
  • Likheter och mönster
  • Jämföra, uppskatta och mäta längder
  • Geometriska objekt, omkrets och area
  • Problemlösning

Spindelmatte är ett material för matematikundervisningen.
I centrum är läraren (spindeln) som skickar eleverna till olika
stationer där de får lösa en uppgift. När de är klara går de
tillbaka till läraren som ger dem en ny station och uppgift att lösa.
Uppgifterna uppmuntrar till resonemang och eleverna bör
därför få lösa dem i par eller i mindre grupp.

Till varje årskurs finns fem olika teman.
Varje tema har 8 frågor med svarsalternativ A, B, C och D.

Till varje tema finns även fyra Spindelextra (arbetsblad), som
exempelvis kan användas när eleverna är klara.

Spindelmatte är ett kopieringsmaterial och kan användas både ute och inne.

Klicka på det material du vill ha mer information om.

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6