Målet i sikte åk 1-3 - Kartläggning i matematik

I kopieringsmaterialet Målet i sikte åk 1–3 är det kunskapskraven och de nationella proven i årskurs 3 som är utgångspunkt och med vars hjälp du kan se var eleverna befinner sig inom olika områden.

Målet i sikte är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena:

  • Taluppfattning och tals användning
  • Algebra
  • Geometri
  • Sannolikhet och statistik
  • Samband och förändring
  • Problemlösning

Då vi fått nya sedlar och mynt, har vissa sidor uppdaterats. Har du en tidig utgåva av boken hittar du länkar till sidor med de nya mynten här till vänster.

 

Miljömärkt kopieringsmaterial
Författare: Mirvi Unge Thorsén
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 128
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiral
Isbn: 978-91-86611-46-0
F-pris: 680,00 kr