BOX Läs tänk och lös

  • Tunna häften
  • Passar även äldre elever
  • Åldersneutrala bilder
  • Ren layout
  • Ett område i taget i varje häfte
  • Ingen årskursbeteckning
  • Årskursnivå 1 till 3

BOX Läs, tänk och lös är en serie i problemlösning och riktar sig till elever som har svårt att arbeta med matematiska uppgifter i traditionella matematikböcker. Det kan vara elever med lindrig utvecklingsstörning, SVA-elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra elever som har särskilda behov. Häftena är på 7 olika matematiska nivåer inom årskurs 1 till 3.

Matematik används varje dag i olika situationer, det är hemma, i affären, ute på restaurang, inom sporten, på semestern, på bussresan m.m.
Matematik är inte heller bara räkning. Det handlar också om både logiskt och kreativt tänkande, förmågan att se likheter och skillnader, att se mönster. Det är också tidsuppfattning, uppskattningar eller överslagsräkning, geometri, sannolikhet, statistik och rimlighet.

Serien består av sju häften och varje häfte innehåller en kontext som är vardagsnära, men ändå intressant och spännande. Texterna är enkla och anpassade efter elevernas läsförmåga och intresse. Kontexten är sådan att även äldre elever med fördel kan arbeta med materialet.
Tanken är att häftena ska stimulera och förbereda eleverna för vuxenlivet genom att de får lösa praktiska vardagsproblem med matematisk anknytning.

Häftena är uppbyggda på samma sätt. Det inleds med ett uppslag där eleverna får träna matematiska ord och begrepp. Innehållet är klart och tydligt och uppgifterna följer en röd tråd.

Häftena är tunna (16 sidor + omslag) så att eleverna ska få en möjlighet att känna tillfredsställelse och glädje över att ha arbetat igenom en hel bok.

Längst bak i häftet finns facit. Allt är i fyrfärg!

Här kommer du snabbt till alla serier inom BOX
Träna matematik | Träna matematik – enheterLäsförståelse | Träna svenska

Klicka på den bok du vill ha mer information om.