BOX Läsförståelse

  • Tunna häften
  • Passar även äldre elever
  • Åldersneutrala bilder
  • Ren layout
  • Ett område i taget i varje häfte
  • En hel berättelse i varje bok
  • Ingen årskursbeteckning

BOX Läsförståelse är en serie häften på tre nivåer som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag och är en hel berättelse i varje bok.

Häftena har en tydlig och ren layout. De är tunna (16 sidor + omslag) så att eleverna ska få en möjlighet att känna tillfredsställelse och glädje över att ha arbetat igenom en hel bok.

Författare till BOX – Läsförståelse är Malin Wedsberg som arbetar som projektledare, redaktör och författare på både läromedels- och barnboksförlag.

Här berättar Mirvi om serien BOX Läsförståelse

Läsförståelse nivå 1
3–5 rader per sida
Faktafrågor i direkt anslutning till texten.
Max 340 ord
Lix 9–13

Läsförståelse nivå 2
5–8 rader per sida
Faktafrågor på motstående sida.
Max 370 ord
Lix 14–16

Läsförståelse nivå 3
8–12 rader per sida
Faktafrågor och några frågor där svaret inte står direkt i texten – att läsa mellan raderna.
Max 400 ord
Lix 17–20

BOX – Läsförståelse passar för elever från årskurs 2 och uppåt.
Alla häften är i fyrfärg och formatet är 170x240 mm.

Här kommer du snabbt till alla serier inom BOX
Träna matematik | Träna matematik – enheter | Läs tänk och lös | Träna svenska

Klicka på den bok du vill ha mer information om.