BOX Träna matematik – enheter

  • Tunna häften
  • Passar även äldre elever
  • Åldersneutrala bilder
  • Ren layout
  • Ett område i taget i varje häfte
  • Ingen årskursbeteckning

Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå.

Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig till lägre årskurser. Här få dessa elever chansen att arbeta med ett material där layout och bilder är anpassade efter deras ålder. Givetvis passar häftena också som extra träning för elever i årskurs 1–3 också.

Träna matematik tar upp baskunskaper. I varje häfte finns förklarande exempelrutor och därefter får eleven möjlighet att öva på just det momentet. Häftena är uppbyggda på samma sätt. Det inleds med ett
uppslag där eleverna får träna matematiska ord och begrepp.

Häftena kan användas som repetition eller extra träning.

Häftena är tunna (16 sidor + omslag) så att eleverna ska få en möjlighet att känna tillfredsställelse och glädje över att ha arbetat igenom en hel bok. Alla häften är i fyrfärg och formatet är 170x240 mm.

Allt är i fyrfärg.

Här kommer du snabbt till alla serier inom BOX
Träna matematik | Läs tänk och lös | Läsförståelse | Träna svenska

Klicka på den bok du vill ha mer information om.