BOX Träna svenska

  • Tunna häften
  • Passar även äldre elever
  • Åldersneutrala bilder
  • Ren layout
  • Ett område i taget i varje häfte
  • Ingen årskursbeteckning

Träna svenska är en serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena har en tydlig och ren layout.

Träna svenska passar även äldre elever och elever som är nyanlända.

Häftena kan också användas som extra träning för elever
i årskurs 1–6.

BOX – Träna svenska tar upp baskunskaper i svenska, stavning, ordkunskap och språklära och kan användas som repetition eller extra träning.

Här kommer du snabbt till alla serier inom BOX
Träna matematik | Träna matematik – enheter | Läs tänk och lös | Läsförståelse

Klicka på den bok du vill ha mer information om.