Framsteg i matematiken - Mönster och geometri

  • inledande geometriska övningar
  • symmetri 

Det finns en lättanvänd och praktisk lärarhandledning som stödjer följande sju elevhäften samt fungerar lika bra till de appar som är gjorda av dessa häften: Börja med begrepp, Mönster och geometri, Mönster och sekvenser, Tal och antal, Tal och talsystem, Addition och subraktion 1–10 och Addition och subraktion 1–20.

Det är viktigt att arbeta med laborativa aktiviteter på olika sätt, helst innan eleven arbetar med uppgifterna i häftena. I lärarhandledningen finns också många kopieringsunderlag och
konkretionsunderlag. De flesta av dessa är i färg. Förutom olika laborativa aktiviteter finns metodiska tips samt förslag på repetitionsövningar och utmaningar.

Till materialet finns också två tallinjer, en som eleverna kan ha framför sig på bordet och en som du kan ha på väggen i klassrummet. 

Miljömärkt arbetshäfte / digital
Författare: Mirvi Unge Thorsén
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 48
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad
Isbn: 978-91-86611-01-9
F-pris: 75,00 kr