Framsteg i matematiken - Problemlösning

Här får eleverna träna på olika problemlösningsstrategier. Till varje strategi finns ett exempel/genomgång och därefter följer fem olika problem som ska lösas medhjälp av den strategin.
Syftet med Framsteg i matematiken /Problemlösning är att:

  • ge elever möjlighet att träna och bibehålla tidigare färdigheter och kunskap om begrepp.
  • höja förmågan att lösa problem och föra matematiska resonemang.
  • bygga upp ett förråd av matematiska ord och begrepp.
    kunna samarbeta och arbeta i grupp.

Till denna elevbok finns ett separat lärarhäfte.

Miljömärkt arbetshäfte
Författare: Mirvi Unge Thorsén
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 48
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad
Isbn: 978-91-87701-32-0
F-pris: 67,00 kr