Singaporemetoden Gul - Extrabok A

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden, kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen.

Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.
Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns,
vad som saknas och vad som söks.

Singaporemetoden, byggd på många års forskning för att förbättra matematikundervisningen, är så mycket mer än blockmodellen. Det är huvudräkning, taluppfattning och läsförståelse.

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul – Extrabok A

innehåller textuppgifter inom områdena Naturliga tal och Bråk och riktar sig i första hand till årskurs 1–3.

Varje område börjar med en introduktion och några exempel på uppgifter och deras lösningar. Därefter kommer fler uppgifter i form av kopieringsunderlag, som du kan använda dig av för att arbeta i helklass, i mindre grupper eller individanpassat.

Boken innehåller många kopieringsunderlag och tydliga lärarinstruktioner. 

Författare är Cecilia Christiansen och
Doris Lindberg, som båda har lång erfarenhet av att undervisa i matematik.

Miljömärkt kopieringsmaterial
Författare: Cecilia Christiansen och Doris Lindberg
Illustratör: 

Färg: Svart/vit
Antal sidor: 64
Format: 210 x 297 mm (A4)

Bindning: Spiral
Isbn: 978-91-7767-046-9
F-pris: 370,00 kr