QR-Röd Singaporemetoden Blockmodellen

Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.
Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns,
vad som saknas och vad som söks.

Singaporemetoden, byggd på många års forskning för att förbättra matematikundervisningen, är så mycket mer än blockmodellen. Det är huvudräkning, taluppfattning och läsförståelse.

Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen  har vi skrivit för att visa hur blockmodellen används för att lösa olika typer av uppgifter/problem.

Det här är en fortsättning på den gula QR-boken, och liksom i den visar filmerna hur problem kan lösas med hjälp av Singaporemetoden. Uppgifterna är på en mer avancerad nivå än i den gula boken. Du får 46 färdiga lektionsupplägg. 

Följande fem områden behandlas: naturliga tal, bråk, förhållande, procent och algebra.

Till varje uppgift finns en tillhörande QR-kod som leder till en video där du ser hur uppgiften löses steg för steg. Du kan använda videon för att lära dig modellen och/eller för genomgång med dina elever. I det senare fallet kopplar du din digitala enhet till projektorn i klassrummet. Låt eleverna lyssna på vår muntliga förklaring eller gå själv igenom de olika stegen i videon med dem.

QR-koden kan även användas av elever, som varit frånvarande eller av föräldrar, som är intresserade av att lära sig modellen.

Författare är Cecilia Christiansen och
Doris Lindberg, som båda har lång erfarenhet av att undervisa i matematik.

Här är en introduktion till boken.

Miljömärkt kopieringsmaterial
Författare: Cecilia Christiansen och Doris Lindberg
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 106
Format: A6 

Bindning: Wire-o
Isbn: 978-91-7767-080-3
F-pris: 250,00 kr